Aktuality

Aktuální opatření a podmínky pro návštěvu divadla

Podmínky Ministerstva zdravotnictví pro konání koncertů, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení.

V prostorech divadla musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • absolvovat samotest na místě (k zakoupení na pokladně) a prokázat se negativním výsledkem, prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní


Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, výše uvedené podmínky; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění výše uvedených podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.

Galerie

Aktuální opatření a podmínky pro návštěvu divadla