posluchači Konzervatoře v Bratislavě a pěvecký sbor Technik