Program divadla Hybernia

Hradišťan - O slunovratu / Vítání jara 2018

Po delší odmlce máme možnost znovu shlédnout mimořádně úspěšné hudebně taneční pásmo Jiřího Pavlici a choreografky Ladislavy Košíkové „O slunovratu“. Představení se koná V rámci 17. ročníku festivalu Vítání jara. Účinkuje Hradišťan s Jiřím Pavlicou a taneční část souboru. Texty písní pochází z pera básníka Jana Skácela a ze zdrojů lidové poezie. Autoři o nadčasovém projektu říkají:

Žijeme v překotné době, která nám přináší množství nových poznatků, podnětů, zážitků, ale také chaos a zmatení hodnot. Jako bychom zapomněli rozlišovat podstatné od nepodstatného, jakoby se vytratil smysl pro „řád věcí“. Naším pořadem „O slunovratu“ chceme připomenout mnohé z principů, které ctili a chápali lidé před námi a které jsou platné a potřebné i pro dnešního člověka. Uvědomění si sounáležitosti s přírodou a ročním koloběhem je jedním z nich a dává lidskému životu i jeho snažení jistý řád. „Vždyť je čas sázet i trhat, čas plakat i čas smát se, čas mlčet i čas mluvit, čas boje i čas pokoje, čas zrození i umírání …“ To vše platilo a platit bude, to vše patří k plnosti lidského života. Cítili jsme potřebu vrátit se k těmto odvěkým symbolům a hledali takové hudební a taneční prostředky, které by je co nejvíce přiblížily.

Celý text

Kalendář představení