Aktuality

Podmínky pro návštěvu kulturních akcí platné od čtvrtka 14. března 2022

Divadelní představení se mohou konat.
Počet přítomných diváků není omezen.
Diváci již nemusí mít nasazený respirátor či roušku. 

Těšíme se na Vás.

Galerie

Podmínky pro návštěvu kulturních akcí platné od čtvrtka 14. března 2022