Cookies

We apologize that this page is currently not available in English. However, we have provided a link below which will direct you to a Google-translated version of the page. Please note that this translation might not be perfect and could contain inaccuracies.
Click here for the English translation

1. Účel zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů se provádí za účelem:

  1. poskytování služeb v souvislosti s provozem webových stránek podle potřeby,
  2. zajištění lepší funkčnosti a přizpůsobení obsahu webových stránek,
  3. zjištění počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti - měření a zlepšování výkonnosti webových stránek;
  4. zobrazování cílené reklamy na webových stránkách na základě sledování chování návštěvníků webových stránek a vyhledávání na internetu, jakož i vyhodnocování účinnosti konkrétní reklamy a sledování počtu uživatelů, kteří mají o reklamu zájem.

2. Zákonnost zpracování osobních údajů:

Zákonnost zpracování osobních údajů pro účely uvedené v bodě a):

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákonnost zpracování osobních údajů pro účely uvedené v písmenech b) až d):

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Souhlas je vždy dobrovolný a bezpodmínečný, a proto i v případě, že jej subjekt údajů neposkytne, může nadále navštěvovat a používat webové stránky, online služby a produkty v rozsahu, v jakém nejsou soubory cookie nezbytné pro jejich funkčnost a dostupnost. Pokud je používání souborů cookie zakázáno nebo omezeno, může to mít vliv na funkčnost a dostupnost webových stránek a služeb provozovatele a všechny služby nebo jejich část nemusí být plně funkční nebo dostupné.

3. Zákonná povinnost zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely a) až d) se neprovádí na základě zvláštního právního předpisu.

4. Seznam osobních údajů:

(a) poskytování služeb v souvislosti s provozem webových stránek:

Při přístupu na webové stránky a jejich používání jsou shromažďovány osobní údaje, které prohlížeč automaticky přenáší na server správce. Následující informace jsou zaznamenávány bez zásahu a uchovávány až do jejich automatického vymazání: - IP adresa počítače, který požádal o přístup, datum a čas přístupu, název a URL stahovaného souboru, webová stránka, ze které byl přístup uskutečněn (odkaz na URL), použitý prohlížeč a případně operační systém počítače, jakož i název provozovatele internetového přístupu.

(b)-d) soubory cookie uložené v koncovém zařízení

5. Subjekty údajů:

Pro účely písmen a) až d) jsou subjekty údajů uživatelé internetových stránek správce.

6. Doba uložení osobních údajů:

V rámci účelu uvedeného v bodě a):

Dočasné soubory cookie se automaticky vymažou po zavření internetového prohlížeče a umožňují ukládání určitých informací pro usnadnění vyhledávání na webových stránkách.

V rámci účelů uvedených v bodech b) až d):

Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení, dokud nevyprší jejich platnost (např. několik týdnů, měsíců, ale ne déle než 13 měsíců) nebo dokud je nevymažete.

 Návštěvník webových stránek může soubory cookie kdykoli vymazat bez ohledu na to, zda jsou trvalé nebo dočasné.

Cookies můžete odmítnout zde

 7. Oprávněný zájem správce:

Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro poskytování služeb v souvislosti s provozem webových stránek, pro zlepšení a vylepšení obsahu webových stránek, pro prevenci a zajištění řádného a bezpečného fungování systémů a postupů jako oprávněný zájem správce.

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Správce používá na svých webových stránkách služby třetích stran, jako jsou nástroje pro měření návštěvnosti prostřednictvím systému Google Analytics nebo tlačítka pro sdílení nebo lajkování obsahu na sociálních sítích, jako je Facebook. Provozovatel za účelem využívání těchto služeb načítá kódy třetích stran, které mohou pro plnou funkčnost vyžadovat uložení souborů cookie. To vede k přijímání souborů cookie třetími stranami. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie třetích stran (výkonnostní a cílové soubory cookie), mohou být vaše údaje předány do zemí, ve kterých mají tyto třetí strany sídlo (např. USA).

9. Technická a organizační bezpečnostní opatření:

Organizační a technická opatření pro ochranu osobních údajů jsou zpracována ve vnitřních předpisech správce. Bezpečnostní opatření jsou prováděna v oblastech fyzické a objektové bezpečnosti, informační bezpečnosti, kryptografické ochrany informací, personální, administrativní bezpečnosti a ochrany citlivých informací, přičemž pravomoci a povinnosti jsou přesně vymezeny v bezpečnostní politice.

10. Kategorie osobních údajů:

  1. až d): běžné osobní údaje.

Prohlédněte si seznam uložených cookies

11. Zpřístupnění osobních údajů:

Osobní údaje se nezveřejňují.

12. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování:

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování se provádí.

 13. Příjemci osobních údajů:

Facebook

Google

Seznam.cz

doubleclick.net

na základě čl. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

14. Oprávněné subjekty:

Jiné oprávněné subjekty na základě čl. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

na základě zvláštních právních předpisů

15. Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat žalobu u dozorového úřadu. Pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit práva zasláním e-mailu nebo písemně na adresu správce uvedenou na internetových stránkách správce v sekci Ochrana osobních údajů