O inscenaci

Myslím, že důvod, proč je tanec starý jako lidstvo je to, že je symbolem lidské existence, smyslu života…. Častokrát jsem slyšela: „tanec života“. To je spojení, které mě hluboce zasahuje. Nástroj, kterým tanec mluví je primárním, základním nástrojem lidské existence, lidského žití. Lidské tělo uchovává ve své paměti všechny události života, smrt i lásku….učit se tančit nebo učit se žít, principy jsou shodné.
                                                                                                                                      (Martha Graham)

Říká se, že význam Marthy Graham pro tanec je stejný jako Pablo Picasso pro malířství. Naprosto souhlasím, k tomu není, co dodat.

Milí diváci, přeji vám příjemný večer.

Za pedagogický sbor konzervatoře
PhDr. Vlasta Schneiderová

Termíny představení

Fotogalerie